Loading

Doç.Dr.

Osman ÖZKUL

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

İletişim

oozkul@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ozkul, O; Sahin, Y; - Ernst von Aster and Contemporary Philosophy Lecture Notes - BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY - Vol.9 - pp.231 - ISSN : 1303-8303 - MAR 2019 - Turkish - Article - 2019 - WOS:000462579700012
2 Ozkul, O; Comak, N; - Ottoman Geography - an Article by Franz Taeschner and an Analysis of the Transition from Eastern Scientific Tradition to European Scientific Mentalty - JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI - pp.1 - ISSN : 1302-7212 - DOI : 10.26650/JGEOG2019-0008 - 2019 - English - Article - 2019 - WOS:000504907900001
3 Ozkul, O; Vermez, H; - The Socio-Economic Problems of The Nagorno Karabakh Emigrants - BILIG - pp.139 - ISSN : 1301-0549 - FAL - Turkish - Article - 2009 - WOS:000272622700008
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Osman Özkul_Yasin Şahin - Ernst von Aster ve Çağdaş Felsefe Ders Notları - Beytulhikme An International Journal of Philosophy - Vol.9 (1) - pp.231-277 - ISSN : 1303-8303 - 2019
2 Osman ÖZKUL_ Nadir ÇOMAK - Ottoman Geography - an Article by Franz Taeschner and an Analysis of the Transition from Eastern Scientific Tradition to European Scientific Mentalty - COĞRAFYA DERGİSİ _ JOURNAL OF GEOGRAPHY, 2019 - Vol.39 - pp.1- - ISSN : issn (e) {1305-2128} - DOI : 10.26650/JGEOG2019-0008 - 2019
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Eda BALCI-Osman ÖZKUL - TÜRKLERDE BOZKURT SEMBOLÜNE YÜKLENEN ANLAMIN KUTSALLIK BAĞLAMINDA DÖNÜŞÜMÜ - Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim -Ekonomi ve Felsefe Dergisi - Vol.(9) 1 - pp.37 - DOI : 10.32705/yorumyonetim - 2021
2 Nadir ÇOMAK-Osman ÖZKUL - Türkiye'nin Corona Virüs Pandemisini Önleme Çalışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.24-ek sayı - pp.101 - ISSN : 2147-5717 - 2020
3 Osman Özkul _ Nazım Zullufi - "Relationship between Ottoman and Albanian Culture as an Intercultural Example of Interaction" - İnternational Journal of Scientific Resaarch and Menagement - Vol.7/11 - pp.563 - ISSN : 2321-3418 - DOI : 10.18535/ijsrm/v7i11.sh01 - 2019
4 Osman ÖZKUL, Nadir ÇOMAK, Hilal UZUN - "Osmanlı Devletinde Yahudilik: Ebüzziya Tevfik'in Millet-i İsrailiye Kitabı" - FAD: Filistin Araştırmaları Dergisi - Vol.5 - pp.58-80 - ISSN : 2587-2532 - 2019
5 Osman Özkul_Tuğba Aydın - Kentsel Dönüşüm Projesinin Fikirtepe Mahalle Halkı Üzerindeki Etkileri - Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi - Vol.12 - pp.82-103 - ISSN : 146-9229 - 2019
6 Bazirgan Verdiyev-Osman Özkul - "İSTANBUL’DA EĞITIM GÖREN AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCILERIN SOSYO-KÜLTÜREL UYUM SORUNLARI" - Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER) - Vol.Yıl: 5, Sayı: 20 - pp.443-457 - ISSN : 2149-0821 - 2018
7 Seda Erat_Osman Özkul - "ALİ ŞERİATİ DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL İSLAM: KAVRAMSAL BİR ANALİZ" - Kesit Akademi Dergisi - Vol.Yıl: 4, Sayı:13 - pp.341-356 - ISSN : 2149 - 9225 - 2018
8 Osman Özkul - OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞME DÖNEMİNDE İLİM VE ULEMÂ’NIN ÖNEMİ HAKKINDA OSMANLICA BİR MAKALE - Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - Vol.III - pp.447-459 - ISSN : 2548-0146 - 2018
9 Osman Özkul - OSMANLI İLMİYE SİSTEMİNE İÇERDEN BİR ELEŞTİRİ: KAZASKER TATARCIK ABDULLAH MOLLA’NIN LAYİHASININ ANAL - Tarih Okulu Dergisi (TOD) Haziran 2018 June 2018 Yıl 11, ss. - Vol.Sayı XXXIV - pp.233-246. - DOI : http://dx.doi.org/10.14225/Joh1269 - 2018
10 Osman Özkul_Hülya Özkul - "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ EĞİTİM ORTAMLARININ ÖNEMİ" - EMEKveTOPLUM - Vol.C:7, Sayı:19 - pp.573-587 - ISSN : 2147-3668 - DOI : 10.31199/hakisderg.418597 - 2018
11 Osman Özkul - "AHMET ŞUAYB VE TARİH FELSEFESİ" - Kesit Akademi Dergisi - Vol.Yıl:3, Sayı:10 - pp.541-563 - ISSN : 2149 - 9225 - 2017
12 Osman Özkul - Demokratik hakların Gelişmesinde Sivil Toplum Düşüncelerinin katkısı - Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi - Vol.6 - pp.10-25 - ISSN : 2147-3668 - 2017
13 Osman Özkul - "Türk Kimliğini Oluşturan Ortak Kültürel Değerler" - Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi - Vol.4 - pp.166 - ISSN : 2147-3668 - 2015
14 Osman ÖZKUL - "Osmanlı Devlet Düzeni Üzerine Balkanlardan Bir Bakış - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.1.2 - pp.51 - ISSN : (ASOS Index) RePEc ve Index Copernicus - Nisan - 2013
15 Osman Özkul_Mesut Hazır - Küresel Sorunlar ve İnsanlığın Geleceği - Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi - Vol.176 - pp.223 - ISSN : 0255-0644 - Eylül-Ekim - 2008
16 Osman ÖZKUL - ŞEMSEDDİN SAMİ’YE GÖRE BATI MEDENİYETİ VE İSLAM MEDENİYETİ - Sosyoloji Konferansları - Vol.29 - pp.163 - ISSN : 1304-0243 - 2004
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Osman Özkul_İshak Torun - KIR İLE KENT ARASINDA SIKIŞMIŞ BİR YERLEŞME BİÇİMİ: “KASABA - Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.9 - pp.189 - ISSN : 1301-3769 - 2007
2 Osman ÖZKUL - J.Ortega y Gasset’e Göre Üniversite, Bilim ve Kültür - Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.1 - pp.87 - ISSN : 1306-7885 - 2006
3 Osman Özkul _ İshak Torun - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ İLE TOPLUMSAL, SİYASAL VE EKONOMİK PROBLEMLERE KARŞI DUYARLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.9 - pp.47 - ISSN : 1303-0310 - 2005
4 Osman ÖZKUL - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRÜ İSMAİL FENNİ ERTUĞRUL’A GÖRE TÜRK MÜZİĞİ - Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.6 - pp.69 - ISSN : 1301-3769 - 2004
5 Osman ÖZKUL - Prens Sabahaddin ve Günümüzdeki Önemi - Sa. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.8 - pp.522 - ISSN : 1303-0310 - Ekim-2004 - 2004
6 Osman ÖZKUL - 21. Yüzyıl İçin Yeni Bir Eğitim Felsefesi Taslağı - Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.5 - pp.75 - ISSN : 1301-3769 - 2003
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Osman Özkul - Küresel Bir Ahlak Sistemi Mümkün müdür? - Değerler Eğitimi Dergisi (DEM) - Vol.2/5 - pp.52 - ISSN : 1307-6221 - 2009
2 Osman özkul - Mütevazi Bir Türk Düşünürü İsmail Fenni Ertuğrul - Toplumbilim - Vol.I/2 - pp.153 - 1993
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman Özkul- HülyaÖzkul - 21. Yüzyıl Okullarında Eğitim Ortamlarının Tasarımı - 2017
2 Osman Özkul - 18. Yüzyılda Osmanlı Matbaasının Kuruluşunda Ulemanın Rolü - 2014
3 Osman ÖZKUL - Oryantalist Yaklaşıma Karşı Yeni Bir Düşünce Geleneği Oluşturulabilir mi? - 15-17 Ekim 2012 - 2013
4 Osman ÖZKUL - Sultan III. Selim’in Mühendishane Kanunnamesi ve Mühendishanenin Hocalar› - 17-29 Mayıs 2011, - 2012
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Eda BALCI-Osman ÖZKUL - “Osho Düşüncesinin Yaygınlığı Ve Müslüman Ortodoks Dindarlığı” - 2020
2 Nadir ÇOMAK-Osman ÖZKUL - COVID-19 SÜRECİNİN, HİZMET SEKTÖRÜ İLE İLİŞKİSİ: GÜVENLİK HİZMETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - 2020
3 Dr. Nadir Çomak-Doç. Dr. Osman Özkul - TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI VE YAŞLI NÜFUSA YÖNELİK SAĞLIK POLİTİKALARININ ÖNEMİ - 2020
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 OSMAN ÖZKUL; - Moderniteden Postmoderniteye 21.Yüzyılda Milliyetçilik Algısındaki Dönüşüm: Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Yeni Bir Perspektif Teklifi - 6-8 Nisan 2012 Mardin - 2012
2 OSMAN ÖZKUL; - "Yusufeli Kasabasının Toplum Yapısı" - 10-12. Haziran.2010 - 2010 - B-SAU-1368
3 OSMAN ÖZKUL; - Kültürel Gecikme Örneği Olarak Ulaşım Teknolojisinin ve Trafik Kurallarının Türk İnsanınca Algılanışındaki Problemler - 4-5-Mayıs-2004 - 2004
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman Özkul - BAŞHOCA TÂMÂNÎZADE HÜSEYİN RIFKI EFENDİ’NİN BİLİMSEL KATKILARI - 2019
2 Osman Özkul - Post-Truth Dönemde Hak ve Hakikat Anlayışının Dönüşümü - 2019
3 Osman Özkul - 18. Yüzyıl Sonlarında III. Selim Dönemi Islahat Layihalarından Tatarcık Abdullah "Molla Layihası" - 2017
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Osman Özkul -Ahmet Küçük -Ali Özaslan - ALTAY TOPLULUKLARI: Aile ve Aile Değerleri "Kültürel Bir Genetik Örneği Olarak Türklerde Ölüm Âdetlerinin Anadolu Türklerinde Yansımaları " - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yayınları - Vol.27 - pp.621-638 - 2019
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 OSMAN ÖZKUL - Kültür ve Küreselleşme. İkinci Baskı - Açılım Kitap - pp.189 - Ocak - 2013 - SAU-K-290
2 ÖZKUL, Osman - Gelenek ile Yenilik Arasında Osmanlı Uleması, 2. Baskı - Sakarya Üniversitesi - pp.283 - 2009 - SAU-K-291
3.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN DERS KİTABI :
1 Osman Özkul - Osmanlı Toplum Yapısı - Sakarya Yayıncılık - Vol.1 - pp.1-161 - 2019
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Ertan Efegil-Osman Özkul-Rıdvan Kalaycı - Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi - Gündoğan - 2020
2 OSMAN ÖZKUL; - "Karakeçili Aşireti Hakkında Yapılmış Eski Bir Çalışma" Anadolu'da Yörükler: Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler - Phoenix - Vol. - pp.201 - 2007
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Ebu’z-Ziya Tevfik - İsrail Milleti: Tarihsel Aşamalarıyla İsrail Milleti’nin Kimliği - Gündoğan Yayınları - 2020
2 Franz Taeschner; Yayına Hazırlayanlar: Osman Özkul_Nadir Çomak_Hatice Çeri - "Osmanlılarda Coğrafya" - İksad Publications - pp.1-77 - 2018
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Osman ÖZKUL,İbrahim KAYGUSUZ - Küreselleşme sürecinin yerel kültürler üzerindeki etkisi(Konya örneği)\r\n - Vol. 3000 - DOI : 1 - 2011-60-01-020 - 2011
2 Osman öZKUL, Abdullah TAޞKESEN, Tolga USLU - Adapazarı Halkının Sakarya Üniversitesi'ne bakışı ve beklentileri - Vol.6000 - DOI : 1 - 7 - 2010-02-10-001 - 2010 - SAU-BAP -2010-02-10-001
3 Osman ÖZKUL,Sedat SOLAKOĞLU - Türklerde Küy Sanatı ve Kazak Türklerinin Küy Geleneği - Vol. 1500 - DOI : 1 - 2009-60-01-017 - 2009
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Dergisi (SEFAD), hakemlik, Sayı:39. - 2018
2 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2017
3 M.Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2017
4 Türük Dergisi - 2014
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 TÜRKİYE’DE AYDINLARIN İKTİDAR DEĞİŞİMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEYEN TOPLUMSAL FAKTÖRLER: 28 ŞUBAT DÖNEMİ - Yasin Şahin - Sakarya Üniversitesi - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Sosyooji - 2018
2 - Türkiye'de Yeni Toplumsal hareketler ve İdeoloji Sorunu - Evver Sinan Malkoç - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2013
3 OSMAN ÖZKUL - GENÇLERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRLER: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ VE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - ALİ SAYGILI - ISSN : Hayati Beşirli - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2011
4 OSMAN ÖZKUL - YUSUFELİ KASABASI’NIN TOPLUM YAPISI - İSHAK TORUN - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2002
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 KENTLEŞME SÜRECİNİN ALEVİ KÜLTÜR VE DEĞERLERİNE ETKİSİ - Erdal Eren Halis - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KARŞILIKLI ALGILARI - Özge Çelik - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
3 Üniversiteleri Bulunduğu Şehrin Sosyo-Kültürel Yapısına Etkisi: (Sakarya Üniversitesi Örneği) - Hasan Özdemir - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
4 Türkiye’de eğitim gören Azerbaycan uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel uyumu - Bezirgan Verdiyev - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2018
5 ALİ ŞERİATİ DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL İSLAM: KAVRAMSAL BİR ANALİZ - Seda Erat - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2018
6 OSMAN ÖZKUL - CELAL NURİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİ VE İNKILAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ - ERKAN DİKİCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2011
7 OSMAN ÖZKUL - KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL KÜLTÜRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ÖRNEĞİ - İBRAHİM KAYĞUSUZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2011
8 - Türklerde Küy Sanatı ve Kazak Türklerinin Küy Geleneği - SEDAT SOLAKOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FOLKLOR VE MÜZİKOLOJİ - 2010
9 OSMAN ÖZKUL - II.MAHMUT DÖNEMİNDE ULEMANIN MODERNLİK ANLAYIŞI - MELEK COŞGUN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2010
10 OSMAN ÖZKUL - DAĞLIK KARABAĞ GÖÇMENLERİNİN SOSYO EKONOMİK PROBLEMLERİ - HÜSEYİN VERMEZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
11 OSMAN ÖZKUL - OSMANLI ORDUSUNDA 18. VE 19. YÜZYILLARDA YAPILAN ISLAHAT ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARDA YABANCI UZMANLARIN ROLÜ - ALİ RIZA ŞİMŞEK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
12 OSMAN ÖZKUL - TÜRKİYE'DE YOLSUZLUK VE RÜŞVETE BAKIŞ - ABDÜLBAKİ ÖZTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2004
13 OSMAN ÖZKUL - SİVİL TOPLUM VE SİVİL İTAATSİZLİK KAVRAMLARININ İLİŞKİSİ VE MEŞRUİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - MÜJDE ÇEÇEN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2004
14 - Demokrasi İdeası ve Amerikan Demokrasisi - Hüseyin Gültekin - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2004
15 OSMAN ÖZKUL - ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE ETKİSİ - M.MÜNEVVER ÜNAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2002
16 OSMAN ÖZKUL - BİR TARIMSAL ÜRÜN OLARAK FINDIĞIN TOPLUMSAL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (KARASU ÖRNEĞİ) - HÜSEYİN ÜNSAL İSKENDER - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2001
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Uzmanlık Alanı Dersi (Yüksek Lisans) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2019
2 Çağdaş Sosyal Bilimler - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2019
3 Uzmanlık Alanı Dersi (Yüksek Lisans) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2018
4 Uzmanlık Alanı Dersi (Doktora) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2018
5 Uzmanlık Alanı Dersi (Yüksek Lisans) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2018
6 Uzmanlık Alanı Dersi (Doktora) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2018
7 Yeni Sosyal Hareketler - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teoerik - ISSN : 1 - 2018
8 Tarih Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
9 Çağdaş Sosyal Bilimler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
10 Yeni Sosyal Hareketler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.teorik - ISSN : 1 - 2017
11 Uzmanlık Alanı Dersi (Yüksek Lisans) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
12 Uzmanlık Alanı Dersi (Doktora) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
13 Uzmanlık Alanı Dersi (Yüksek Lisans) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
14 Uzmanlık Alanı Dersi (Doktora) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.Teoerik - ISSN : 1 - 2017
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Osmanlı Toplum yapısı - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2019
2 Osmanlı Toplum Yapısı - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2019
3 Demokrasi Kültürü - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2019
4 Demokrasi Kültürü - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2019
5 Osmanlı Toplum Yapısı - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teoerik - ISSN : 1 - 2018
6 Osmanlı Toplum Yapısı - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2018
7 Osmanlı Toplum Yapısı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
8 Osmanlı Toplum Yapısı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2017
9 Suç Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
10 Suç Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2017
11 Demokrasi Kültürü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
12 Demokrasi Kültürü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2017
13 Bilgi Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
14 Bilgi Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2017
15 Kültür Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 1 - 2017
16 Kültür Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.Teorik - ISSN : 2 - 2017
13.4-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 Osman Özkul - Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyeliği - 2007-2008 - 2008
13.5-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 III: Selim Döneminde Ulemanın Yenilikler Konusundaki Tutumları - İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Doktora - 1997
2 İsmail Fenni Ertuğrul'un Felsefi görüşleri - İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yüksek Lisans - 1989
3 Yok - İstanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Lisans - 1986
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 "Kültürler Arası Etkileşim" konusunda araştırma - 2013 - 01.07.2013-30.10.2013 - 2013
18.2-İŞ DENEYİMİ :
1 Felsefe Grubu Öğretmenliği - 1991-1994 - 1994
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Sakarya Üniversitesi - Fen- Edebiyat Fakültesi - Doçent Dr - 2014
2 Kent State Üniversitesi - Eğitm Fakültesi - Yard Doçent Dr. - 2013
3 Celal Bayar Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Öğr. Görevlisi - 2007
BİLDİRİLER
Osho Düşüncesinin Yaygınlığı ve Müslüman OrtodoksDindarlığı
BAŞHOCA TÂMÂNÎZADE HÜSEYİN RIFKI EFENDİ’NİN BİLİMSEL KATKILARI
Post-Truht Dönemde Hak ve hakikat Anlayışının Dönüşümü
Osmanlı Devleti’nde Yahudilik: Ebüzziya Tevfik’in Millet-iİsrailiye Kitabı
21. Yüzyıl Okullarında Eğitim Ortamlarının Tasarımı
18. Y.üzyıl Sonlarında III. Selim Dönemi Islahat Layihalarından Tatarcık Abdullah Molla Layihası
18 Yüzyılda Osmanlı Matbaasının Kuruluşunda Ulemanın Rolü
Oryantalist Yaklaşıma Karşı yeni Bir Düşünce geleneği Oluşturulabilir mi
Sultan III Selim in Mühendishane Kanunnamesi ve Mühendishane Hocaları Döneminde
MAKALELER
Türkiyenin Corona Virüs Pandemisini Önleme Çalışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
Ernst Von Aster ve Çağdaş Felsefe Ders Notları
Relationship between Ottoman and Albanian Culture as an Intercultural Example of Interaction
Kentsel Dönüşüm Projesinin Fikirtepe Mahalle Halkı Üzerindeki Etkileri
Osmanlılarda Yahudilik: Ebüzziya Tevfik’xxin Mİllet-i İsrailiye Kitabı
Ottoman Geography - an Article by Franz Taeschner and an Analysis of the Transition from Eastern Scientific Tradition to European Scientific Mentalty
Design of Education Environments in 21st Century’s Schools
OSMANLI İLMİYE SİSTEMİNE İÇERDEN BİR ELEŞTİRİ: KAZASKER TATARCIK ABDULLAH MOLLA’NIN LAYİHASININ ANALİZİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SOSYALSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ EĞİTİM ORTAMLARININÖNEMİ
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞME DÖNEMİNDE İLİM VE ULEMÂ’NIN ÖNEMİ HAKKINDA OSMANLICA BİR MAKALE
ALİ ŞERİATİ DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL İSLAM: KAVRAMSAL BİR ANALİZ
İSTANBUL’DA EĞITIM GÖREN AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCILERIN SOSYO-KÜLTÜREL UYUM SORUNLARI
DEMOKRATİK HAKLARIN GELİŞMESİNDE SİVİL TOPLUM DÜŞÜNCELERİNİN KATKISI
AHMET ŞUAYB VE TARİH FELSEFESİ
İslâmiyet’in Temel Değerleri ile Terör Arasındaki İlişkisizlik
Türk Kimliğini Oluşturan Ortak Külterel Değerler
Osmanlı Devlet Düzeni Üzerine Balkanlardan Bir Bakış
Dağlık Karabağ Göçmenlerinin sosyo Ekonomik Sorunları
Küresel Sorunlar ve İnsanlığın Geleceği
Kır ile Kent Arasında Sıkışmış Bir Yerleşme Biçimi Kasaba
:Ortega y Gasset’xxe Göre Üniversite, Bilim ve Kültür
Modern Batı Medeniyetinin İflas Göstergesi: Küresel Köyde Küresel Fakirlik
Prens Sabahaddin ve Günümüzdeki Önemi
TÜRKLERDE BOZKURT SEMBOLÜNE YÜKLENEN ANLAMIN KUTSALLIK BAĞLAMINDA DÖNÜŞÜMÜ
PROJELER
Sakarya Halkının Sakarya Üniversitesi ne Bakışı ve Beklentileri
Beriköy Projesi